Chapters

IFCAlpha Epsilon Pi (ΑΕΠ) Website
House Size: 88
House GPA Fall 2017: 3.02

Alpha Gamma Rho (ΑΓΡ) Website
House Size: 79
House GPA Fall 2017: 2.85

Beta Theta Pi (ΒΘΠ) Website
House Size: 86
House GPA Fall 2017: 2.94

Delta Chi (ΔΧ) Website
House Size: 128
House GPA Fall 2017: 3.14

Delta Tau Delta
House Size: 87
House GPA Fall 2017: 3.17

Delta Upsilon (ΔΥ) Website
House Size: 102
House GPA Fall 2017: 2.93

Kappa Sigma (ΚΣ) Website
House Size: 115
House GPA Fall 2017: 3.07

Lambda Chi Alpha (ΛΧΑ) Website
House Size: 123
House GPA Fall 2017: 2.96

Nu Alpha Kappa (ΝΑΚ) Website
House Size: 25
House GPA Fall 2017: 2.57

Phi Kappa Psi (ΦΚΨ) Website
House Size: 92
House GPA Fall 2017: 2.94

Phi Sigma Kappa (ΦΣΚ) Website
House Size: 98
House GPA Fall 2017: 2.85

House Size: 41
House GPA Fall 2017: 2.79

Sigma Nu (ΣΝ) Website
House Size: 133
House GPA Fall 2017: 3.11

Sigma Pi (ΣΠ) Website
House Size: 112
House GPA Fall 2017: 3.07

Theta Chi (ΘΧ) Website
House Size: 84
House GPA Fall 2017: 2.79

Tau Kappa Epsilon (ΤΚΕ) Website
House Size: 66
House GPA Fall 2017: 2.97

Zeta Beta Tau (ΖΒΤ) Website
House Size: 107
House GPA Fall 2017: 3.08