Chapters

IFCAlpha Epsilon Pi (ΑΕΠ) Website
House Size: 71
House GPA Fall 2016: 3.09

Alpha Gamma Rho (ΑΓΡ) Website
House Size: 54
House GPA Fall 2016: 2.82

Beta Theta Pi (ΒΘΠ) Website
House Size: 60
House GPA Fall 2016: 2.9

Delta Chi (ΔΧ) Website
House Size: 100
House GPA Fall 2016: 3.17

Delta Tau Delta
House Size: 82
House GPA Fall 2016: 3.02

Delta Upsilon (ΔΥ) Website
House Size: 52
House GPA Fall 2016: 2.88

Kappa Sigma (ΚΣ) Website
House Size: 82
House GPA Fall 2016: 3.04

Lambda Chi Alpha (ΛΧΑ) Website
House Size: 102
House GPA Fall 2016: 2.95

Nu Alpha Kappa (ΝΑΚ) Website
House Size: 14
House GPA Fall 2016: 2.51

Phi Kappa Psi (ΦΚΨ) Website
House Size: 96
House GPA Fall 2016: 2.97

Phi Sigma Kappa (ΦΣΚ) Website
House Size: 78
House GPA Fall 2016: 3.0

Sigma Nu (ΣΝ) Website
House Size: 117
House GPA Fall 2016: 3.25

Sigma Pi (ΣΠ) Website
House Size: 62
House GPA Fall 2016: 2.92

Theta Chi (ΘΧ) Website
House Size: 86
House GPA Fall 2016: 2.81

Tau Kappa Epsilon (ΤΚΕ) Website
House Size: 56
House GPA Fall 2016: 3.03

Zeta Beta Tau (ΖΒΤ) Website
House Size: 73
House GPA Fall 2016: 2.73